Artykuł

Rama przestrzenna do auta na mostach
Rama przestrzenna do auta na mostach

Oto przykład prostej ramy przestrzennej dla samochodu terenowego rajdowego na mostach napędowych. 

Cześć główna czyli podwójne podłużnice, progi, wieżyczki amortyzatorów przednich z tunelem oraz wieżyczki amortyzatorów tylnych.

 

obrazek

 

Całość z klatką bezpieczeństwa.

 

obrazek