ARTYKUŁY - Projektowanie samochodów - Prototyping - Rozporządzenie o identyfikacji pojazdów

Rozporządzenie o identyfikacji pojazdów

Dodano: 2010-07-15 16:45:31

Projekt z dnia 11-12-2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia ............................. 2003 r.

w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych