ARTYKUŁY - Projektowanie samochodów

Załącznik J. Art. 285 – Grupa T1

Dodano: 2011-08-02 17:57:01

FIA 03.11.2001 9
Artykuł 285 - 2010
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW
TERENOWYCH ZMODYFIKOWANYCH (GRUPA T1)

Rozporządzenie o identyfikacji pojazdów

Dodano: 2010-07-15 16:45:31

Projekt z dnia 11-12-2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia ............................. 2003 r.

w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dodano: 2010-07-15 16:42:02

z dnia 7 października 1999 r.

 

w sprawie homologacji pojazdów.

 

(Dz. U. z dnia 10 listopada 1999 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dodano: 2010-07-15 16:40:16

z dnia 7 września 1999 r.

 

w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dodano: 2010-07-15 16:00:24

z dnia 7 września 1999 r.

 

w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dodano: 2010-07-15 15:54:46

z dnia 7 września 1999 r.

 

w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych.

 

(Dz. U. z dnia 13 października 1999 r.)


poprzednie 1 2 następne